เกี่ยวกับเรา

Ariagreenfarms คืออะไร ?

ทางเรา ariagreenfarms เป็นบริษัทสำหรับคนยุคใหม่ที่ชอบการพัฒนาและมีความสนใจในด้านธุรกิจกัญชงและกัญชา โดยเน้นระบบการปลูกและผลิตในส่วนของกัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพที่ดี ทางทีมงานเราตั้งใจสร้างศูนย์กลางแห่งการวิจัยทางด้านกัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพให้เท่าทันความก้าวหน้าทันสมัยของผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อทางด้านการแพทย์ในอุตหกรรมระดับนานาชาติและระดับโลก

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

Ariagreenfarms เป็นการรวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบและศึกษาทางด้านกัญชงและกัญชา เพื่ออุทิศชีวิตและทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ให้มีความสำคัญทางด้านงานวิจัย สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับประโยชน์ของกัญชงและกัญชา ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเพียงเท่านนั้น โดยการวิจัยนี้สามารถวางใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี จะใช้คุณประโยชน์ทางสุขภาพจากอองค์กรความรู้ที่วิจัยและความรู้ทางการแพทย์แผนไทยปัจจุบันที่เกี่ยวกับระบบ endocannabinoid ภายในร่างกาย มีผลผลิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการใช้งาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับความรู้และความเข้าใจการใช้งานได้จริง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลกต่อไป

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการปลูกและผลิตกัญชงเพื่อการแพทย์แห่งอาเซียน

พันธกิจ

เน้นพัฒนาวัตถกรรมทางปลูกกัญชงและกัญชาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับที่ดีสูงสุด ใช้สำหรับทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์

ทีมงานคุณภาพ

ทางเราเชื่อว่าททุกคนในองค์กรของเรา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพต่างๆให้ประสบความสำเร็จ ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ดูแลและเอาใจใส่กันภายในองค์กรให้ดีที่สุด และรับผิดชอบทางสังคม

คุณค่าองค์กร

เทคโนโลยี
คุณภาพสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการที่ครบครัน พัฒนาและผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด ให้กับทุกคน

การพัฒนาศักยภาพ การส่งต่อองค์ความรู้

มีความรู้และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับโลก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ผสมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ความยั่งยืน
ผลลัพธ์ทางสังคม

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้านเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การศึกษา
สนับสนุนงานวิจัย

ทางทีใงานเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสอดคล้องแนวทางการปลูกกัญชงและกัญชา เพื่อทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์
ควบคุมคุณภาพ

พัฒนาทางด้านวัตถกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุฯภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งมอบให้กับสังคม

ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และยารักษา

ได้รับมาตรฐานการรับรองการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และยารักษาที่ใช้ในทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ  

วิถีของเรา
หลงใหลในสิ่งที่ทำ แบ่งปันความสุขกับทีมงานมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ความเป็นตัวตน
เป็นองค์กรที่พึ่งพาได้ และพร้อมให้การสนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นองค์กรที่พร้อมให้ความร่วมมือ และสร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่น และชัดเจนในเป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แนวทางการเติบโต
มุ่งสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง เป็นประตูสู่โอกาสในการเติบโต มีความแน่วแน่ในการบริหารงาน และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เราเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน
Previous slide
Next slide