Products

ดอกแห้ง

ทางเราปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงจากทางเรา วิธีการและแนวทางการปลูก การเก็บ การตกแต่งและการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของอุตสหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยใช้เฉพาะสารอาหารที่มีคุณภาพและกรรมวิธีการปลูกที่ทันสมัยต่อยุคปัจจุบันและการผลิตเฉพาะของเรา มั่นใจได้ว่าของเรานั้นมีคุณภาพดีและยอดเยี่ยม

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

ตั้งแต่เข้าสู่การปลูก การผลิตกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้กำหนดขั้นตอนและการจัดการควบคุมคุณภาพของเรา โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นการตรวจสอบและเกณฑ์มาตรฐานตามอุตสหกรรมทางยา นำมาใช้และปรับปรุงของเดิมนี้ให้ดีขึ้นเพื่อการแพทย์ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับโลก
ด้วยที่การจัดตั้งเฉพาะทางการผลิตอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สะดวกต่อการมาตรฐานสำหรับการดำเนินงาน โดยปลูกทุกอย่างที่มีอากาศเหมาะสม มีระบบรักษาความปลอดภัยและเข้มงวดตลอดเวลา และทุกพื้นที่การปลูกของเรามีความเป็นระบบ ระเบียบ สะอาด ดูแลโวยทีมงานที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงสุด
ควบคุมทุกขั้นตอน
ทางเราใส่ใจทุกขั้นตอน ทั้งระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ระบบควบคุมศัตรูพืชอันไม่พึงประสงค์ มีการติดตาม ควบคุมและติดตามทุกขึ้นตอน เพื่อใ้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนภายในผลิตภัณฑ์ของเรา
ขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ
มีระบบเก็บเกี่ยว ตากแห้ง การสกัดที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการผลิตและส่งออกไปของเราได้คุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยนักวิจัยประทำโครงการ และการทดสอบในของแล็บที่มีคุณภาพสูง ให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปนเปิ้อนจากสิ่งแปลกปลอม โลหะ ศัตรูพืชและเชื้อรา
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
มีการตรวจสอบวัตถุดิบมี่ใช้ในโครงการที่ผ่านมาตรฐานรับรอง มีการออกไปเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านมาตรฐานและมีความปลอดภัย
การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
การปลูกและการผลิตที่มีมาตรฐานการรับรอง โดยไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการฝึกอบรมของทีมงานเฉพาะทาง เน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
Previous slide
Next slide